© Triangelos 2015

Triangelos

This CD is in Norwegian!


John Gottlieb Matteson er meget betydningsfull i forbindelse med innføringen av adventistbudskapet til de nordiske land. Matteson gikk i gang med arbeidet umiddelbart etter sin ankomst til Vejle den 6. juni 1877. Det var flere grupper, hver på seks og syv sabbatsholdere, som bodde på ulike småsteder i Vejle-området.


John G. Matteson og hans kone, Anna, flyttet fra Danmark til Kristiania i oktober 1878. Der skrev han: «Den andre søndag [etter at familien var flyttet til Kristiania] begynte møtene. Jeg hadde avertert i tre aviser og satt opp plakater som annonserte emnet som skulle presenteres: Kristi annet komme.»   


Som den musikalske mannen Matteson var, innså han øyeblikkelig at han måtte ha salmebøker. Siden den gamle dansk-norske salmeboken de brukte i Amerika var utsolgt, gikk han i gang med å gi ut en ny, mindre type. Denne var på 64 sider og inneholdt omlag 70 salmer. Allerede etter bare et par uker var den nye salmeboken levert fra trykkeriet. Den moderne loven om de tre T’er - ting tar tid - var tilsynelatende ikke oppdaget ennå.


Matteson var musikalsk. Han var en habil fiolinist allerede i tenårene. Dessuten hadde han en god sangstemme. Og det viktigste av alt: Han likte sang og musikk, og han innså dens store betydning i menighetslivet. Dette kom snart til syne etter at han hadde fattet religiøs interesse i Amerika.


Allerede i 1868 hadde Matteson gitt ut en sangbok på dansk-norsk. Dette var den første adventist­sangbok på et annet språk enn engelsk. Det var symptomatisk for Matteson. Historikeren Magne Fuglheim skriver:


 . . . at noget af det første han foretok sig, efter at han officielt var blevet ansat i Adventistsamfundets tjeneste, var i 1868 at udgive en salmebog for sine relativt få danske og norske trosfæller i U.S.A.  . . .  Den norsktalende O. A. Olson (verdensleder for Adventistsamfundet 1888-97) mindedes i 1908: “Stor var glæden, da vi fik vor dansk-norske salmebog og kunne synge vore salmer på vores eget sprog.”  


Bare to år etter ga Matteson ut en utvidet utgave av sangboken med tittelen Bibelens Salmer og Lovsange.


Det var nettopp Mattesons forståelse av hvor viktig sangen og musikken var som førte til at noe av det første han gjorde da han kom tilbake til Danmark i 1877, var å få trykt en dansk salmebok med adventsanger. Denne boken ble benyttet flittig under pionertiden både i Danmark og Norge. I 1881 ble det utgitt en såkalt offisiell salmebok for de dansk-norske adventistene på begge sider av havet, Bibelske Salmer og Lovsange. Den siste av Mattesons salmebøker kom ut i 1896. Det er fra denne salmeboken Triangelos har hentet flere av sangene.


 1. De kommer fra øst og vest    4:48

 2. Deg Jesus jeg elsker     4:31

 3. Det er vel med min sjel    4:09

 4. Vår konge nå for døren står    2:48

 5. Kven kan seia ut den gleda    2:35

 6. O tenk hvilken glede     2:53

 7. Det salige land     3:44

 8. Dyraste Jesus      4:28

 9. Herlige Sion      3:29

 10. Herligste navn som er uttalt på jord   4:23

 11. Løft en sang      2:03

 12. Kommer du ei snart     3:01

 13. Kom til meg nu     3:57


Price: Kr 100,-

Kommer du ei snart?

Back Add to Cart