© Triangelos 2015

Triangelos

Vår far, du som er i himmelen.

Du skapte oss med ønske om himmel på jorden.


Vi valgte feil.


Du kom selv til oss og viste din karakter i helbredelse, omsorg og tilgivelse.

Vi drepte deg.

En dør er åpnet til himmelen ved dine tårer.


Universet lytter til våre stemmer – bryr seg om våre veivalg.

Vær vårt lys så vi bedre kan reflektere sannheten om deg.


Hjelp oss å ta imot fremtiden. Av nåde.


 1. Herre, gå med oss     4:22

 2. Agnus Dei      3:31

 3. Lovsyng vår Gud     2:54

 4. Kristushymnen     3:08

 5. Maria       4:00

 6. Gud vår Far      2:10

 7. Svaret i tiden      4:51

 8. I am willing, Lord     4:33

 9. Herren er mitt lys     5:06

 10. Bønn       3:45

 11. Herre Jesus gi meg nåde    2:35


Price: Kr 90,-

Av nåde

Back Add to Cart